søndag den 3. juli 2011

Fiskersalme

Nedenstående lille bidrag til den danske salmeskat er skrevet for nogen tid siden i anledning af min svigerfader, sognepræst Leif Evalds, tresårsdag. Hans kone havde til lejligheden organiseret en lille båd til ham. Det udløst nedenstående poetiske ulykke.

Fiskersalme

En grundtvigsk Ekstravagance
Mel. Der sad en Fisker saa tankefuld
Fremførelse: karskt og fromt og med en Kærlighed til Lovsang – og Fisk


Jeg fik en Baad af min Hjertens-Kjær
Og stander nu glad i Vaade
Med Gummi-Støvler i Morgen-Skær
Paa vej i min Elskovs-Flaade;
Jeg, Sjæle-Fisker paa Herrens Ord,
Vil fange Middag til Lille-Mor
Og drømme med Vod i hænde.

For Herren sopped fra Peders Baad,
Og Noah var glad i Arken,
Saa tryg jeg sejler med Taaen vaad
Paa Havet ved Danne-Marken.
Med Fruer-Snekken jeg stævner ud,
Jeg sætter Seil paa Vor Herrens Bud,
Og ror med Vor Herres Naade.

Naar Præsten griber om Herrens Ror,
Saa ser han sig ej tilbage,
Før fyldt er Spanden, han har ombord,
Af Fisk til hans Ægte-Mage;
Guds Kirke-Smakke og liden Baad,
Er Tegn paa Fangst ved Vor Herres Raad;
Det lyster mig nu at vise.

Nu, alt er skabt ved Vor Faders Ord,
Og alt vil hans Naade røre,
Saa inden Fisken skal paa mit Bord,
Skal Budskabet stort den høre:
”Antonius præked for Fisk engang,
Saa lyt nu, Torsk, til min Morgen-Sang;
Den bliver dig selv til Naade.

Du sure Sild og du Søde Sej
Jeg kommer med Liv og Glæde,
Og ganske vist vil jeg spise dig,
mens Snapsen skal Ganen væde,
men Herren lover os Liv hos sig,
Saa hop nu op i mit Net til mig,
Da vil jeg til Ham dig bringe.

Din Sjæl skal stige til Paradis,
Saafort du i Rasp paneres;
Og synge skal du paa Englevis,
Imens du som mad fortæres;
Slet intet frygter Vorherres Smaa,
Og selv vil herligt jeg stole paa:
Jeg guffer dig ind i Livet.”

Saa fromt jeg sidder ved Mast og Raa
Og drømmer om Fisk og Naade,
Og høste vil jeg af Bølgen Blaa,
Hvad kjærligt Vor Herre saaede;
Og Hjertet drømmer sin Morgen-Drøm,
Naar Baaden vugger pa Troens Strøm,
Der ruller til mig fra Eden.Spørgsmål:
Hvor mange grundtvigianere skal der til for at skrue en pære i?
Svar:
To: En til at skrue den i og en til at holde foredrag om det.