onsdag den 31. marts 2010

Magt og afmagt i universitetsledelsen

På min fanside på Facebook (thi sådan en har jeg, endskønt fanskaren er relativt begrænset) skrev min medadministrator Sofie følgende lange indlæg:

Kære Sune, jeg har et spørgsmål. Jeg bliver nødt til at dele det op. Du skriver "Som det er nu, har ledelsen alt for meget MAGT." (Auken, 2010, p. 64, mine fremhævelser - store bogstaver) "(...) Der gøres for tiden meget ud af, at lederen skal KUNNE træffe "upopulære beslutninger", og det kan være rigtig nok, men det åbner også en pandoraæske af muligheder for, at ledere træffer dårlige, upopulære beslutninger, egenrådige beslutninger, underinformerede beslutninger, beslutninger styret af egoistiske motiver osv."(Auken, 2010, p. 65, mine fremhævelser - store bogstaver) For et par uger siden var jeg til seminar under NSU, hvor Mette Thunø, prodecan for forsking, det humanistiske fakultet, Københavns Universitet holdt et oplæg. Seminarets tema var "Soft Knowledge in Hard Times" om humaniora i samfundet … Mette Thunø havde valgt at bruge hendes tid på at gennemgå det bibliometriske system til fordeling af midler. Hun fortalte, at det drejer sig om 10 % af forskningsmidlerne, der fordeles efter denne regnskabsmetode, og at humaniora efter metoden for ca. samme procentdel af disse 10 procent, nemlig 14%. Mette Thunø var langt fra begejstret for metoden med argumenterede for, at den bliver brugt i andre lande og at den sikkert kommer til at fylde meget mere herhjemme hvorfor det er vigtigt at gå med på den med det samme. Vi talte om, at metoden først og fremmest har en symbolsk værdi, som ændrer forskningens indhold, da vi indretter os efter den.

Så er det jeg ikke kan lade være med at tænke, om ledelsen overhovedet har noget magt. Hvis den symbolske værdi ved det biblioemtriske fordelingssystem ændrer forskningen på en sådan måde, at ledelsen mener det er skidt, kunne ledelsen så ikke benytte sin magt til at tage en drejning, der undertrykker denne indflydelse? Mit spørgsmål er: Har ledelserne magt til at agere pro-aktivt for den danske forsknings styrker, så vi kan sætte dagsordenen, også i udlandet, med den viden vi får fra udlandets erfaringer i en kombination af det, som de danske universiteter i flere hundrede år har oparbejdet og som er meget attraktivt for udlandet?Sofie har fortjent et ordentligt svar, så det følger herunder:


Kære Sofie

Der ligger en kæmpemæssig strid på humaniora bag deres system til forskningsmåling. Det var faktisk det, som overhovedet satte mig i gang med at diskutere forskningspolitik. Da de gik i gang med bibliometrien var vi mange, som lynhurtigt opfangede, at det ville have skadelig indflydelse på vores publikationsmønstre. Du kan se en meget stor del af debatten gengivet her. Jeg tror grundlæggende, du har ret i, at vores ledere er tæt på at være magtesløse. Det fremgår ret tydeligt af dette lille indlæg, der rammer sagen på et hår. Det er faktisk stort set også, hvad Jørgen Honoré siger i det dobbeltinterview, der lige er blevet publiceret i Universitetsavisen.

Det lyder lidt pænere, men grundlæggende beskriver Honoré ledelsens rolle som dem, der søger at lave damage control på alle politikernes sindssvage ideer. Mettes tanke var og er vistnok (rettelser modtages), at da vi ikke kan slippe for systemet, så kan vi lige så godt se at få indrettet os efter det. Jeg er på dette punkt fundamentalt uenig med både Honoré og Mette, al den stund jeg mener, at lederne skal vise sig som vores ledere ved at forsvare os offentligt og sådan så politikerne hører det, når de handler tåbeligt. Hvorfor det skal være JP, som fortæller politikerne, at taxametersystemet er tåbeligt, er mig en gåde. Det skulle Danske Universiteter stå og råbe ind i hovedet på dem hver mandag, onsdag og fredag.

Så jeg tror, at vore ledere gør sig magtesløse ved ikke konsekvent at sparke opad i systemet. Denne magtesløshed går sørgeligt nok fint i spænd med de alt for udstrakte magtmidler, de har internt i systemet. Vi får ledere, der opadtil i systemet optræder som nulledere: De repræsenterer ikke meningsfuldt og slagkraftigt deres institutioners legitime interesser. Samtidig er de alt for stærke nedadtil, således at forskere, undervisere og studerende hele tiden ikke har andet alternativ end at bøje sig.

Når dertil lægges, at vi har gruopvækkende eksempler på, at magten også misbruges internt i systemet, så har vi det, min gamle kollega Flemming Lundgreen-Nielsen engang kaldte ”et sært belyst psykisk landskab”, der konkretiserer sig i skikkelse af den almægtige, magtesløse leder. Der er et kæmpe ledelsesanalysearbejde et eller andet sted her... Jeg tænker videre.

onsdag den 24. marts 2010

Konkurrence: Danmarks mest intetsigende pressemeddelse

Nu er den her. Den STOOOORE "Hvem kan finde Danmarks mest intetsigende pressemeddelelse"-konkurrence. Belønningen er et bøjet søm at trutte i (truttet ind af førende fremtidsforskere) samt et ugekursus i mediehåndtering med Helge Sander.

Vi lægger stærkt ud med en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti, der, så vidt jeg kan se, bringer den chokerende nyhed, at den samme mand for tredje gang er blevet valgt til folketingskandidat i den samme kreds han har været i hele tiden. Som et særligt - og svært overtræffeligt touch - har DFs pressesekretariat tilføjet, at bemeldte Skibby spiller harmonika og klaver og leger med veterantog. Verden bliver aldrig den samme igen efter hans genvalg ...

Læs mere om den rystende nyudvikling herunder:

Christiansborg onsdag den 24. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE

Alle gode gange tre for Hans Kristian Skibby

Hans Kristian Skibby, MF for Dansk Folkeparti, formand for kommunaludvalget og beredskabsordfører, er opstillet som folketingskandidat i Horsenskredsen af DF Horsens.

Det er tredje gang, Hans Kristian Skibby bliver opstillet i samme kreds. Han blev første gang valgt til Folketinget i 2005 og blev genvalgt i 2007.

Hans Kristian Skibby sidder foruden i Folketinget også i Hedensted byråd som 1. viceborgmester. Det har han gjort siden 1998. Ved kommunalvalget i 2009 var han som spidskandidat med til at trække en flot fremgang på 10,5 procent for DF, der dermed fik tre valgt ind i byrådet.

Hans Kristian Skibby er uddannet shippingmand ved DFDS, men har også virket som lager- og logistikchef ved i en række virksomheder, blandt andre Kelsen International..

Den genvalgte folketingskandidat er 41 år og gift med Linda Olesen, som er socialpædagog. Sammen har de tre sønner, en på fem- og en på tre år samt en fem uger gammel dreng.

I sin sparsomme fritid handler det mest om familien og vennerne, men Hans Kristian Skibby søger også at få tid til interesser som harmonikaspil og sit klaver samt veteranbiler.

Han bor i Tørring i Hedensted kommune, som er naboby til Horsens.